Explore

Zaawansowana integracja z DPD Magento2

Moduł Magento2 - DPD v1.0.0

Integracja DPD

Changelog

[10-02-2017] Wersja v1.0.0 - Wydanie modułu.

 
Moduł zgodny z PHP
PHP 5.6, PHP 7

Spis treści

Zgodny z Magento 3

Instalacja 3

Konfiguracja 4

Konfiguracja połączenia z DPD 7

Lista przesyłek 10

Protokoły nadania 10

Cennik 11

Tworzenie wysyłki 12

Wybór dostawy przez Klienta 15

Changelog 16

Zgodny z Magento

Moduł DPD – Magento 2 jest kompatybilny z następującymi wersjami oprogramowania:

-2.0

-2.X

W przypadku posiadania innej wersji prosimy o kontakt.

Instalacja

Należy wgrać plik licencji „lic-mag-dpd2.txt” do głównego katalogu Magento.

Następnie zawartość katalogu app/ wgrywamy do katalogu app/ w Magento po czym w konsoli

wywołujemy polecenie php bin/magento setup:upgrade. W razie błędu z Generator.php prosimy ustawić chmod -R 777 na var/generation. Wtyczka wymaga zainstalowanego

rozszerzenia PHP ioncubeloader dla poprawnego działania wtyczki. Jeżeli Państwa serwer nie

posiada takiego rozszerzenia to administracja hostingu powinna dokonać bezpłatnej instalacji tego

dodatku.

Konfiguracja

Na wstępie musimy sprawdzić czy nasz sklep ma uzupełnione podstawowe informacje o sklepie i wysyłce.

W tym celu należy wejść w STORES -> Configuration następnie GENERAL -> General
Następnie rozwijamy zakładkę "Store Information"
Sprawdzamy pola i jeżeli nie są uzupełnione to je uzupełniamy danymi naszego sklepu www.

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie ustawień wysyłki. Ustawienia wysyłki sprawdzamy rozwijając z lewej

strony zakładkę SALES i klikamy w "Shipping Settings"Sprawdzamy pola i jeżeli nie są uzupełnione to je uzupełniamy danymi naszego sklepu www.

Konfiguracja połączenia z DPD

Aby przejść do konfiguracji modułu należy z lewego menu wybrać DPD FUTURESOFT

Wysunie nam się menu związane z modułem z której wybieramy Konfiguracja.


Jeżeli nie rozwinie nam się automatycznie zakładka "DPD" to odnajdujemy ją na liście i rozwijamy

wtedy użyjmy pola konfiguracyjne modułu DPD Futuresoft.Tutaj mamy możliwość skonfigurowania modułu, poniżej zostaną opisane najważniejsze opcje:

· Dostępny – włącza lub wyłącza moduł.

· Nazwa dostawcy – określa nazwę wyświetlaną podczas wybierania rodzaju wysyłki


Przeliczanie marży, marża – pozwala na ustalenie marży, czyli doliczonej opłaty do kosztu przesyłek, może

być podana w procentach np. 120 (120%), lub jako stała kwota doliczana do przesyłek np. 5 (5 zł).

· Dostępne metody – wybieramy opcje dostawy dostępne dla kupującego.


Lista przesyłek

Po wybraniu DPD FUTURESOFT -> Lista przesyłek zobaczymy listę nadanych wysyłek:


Na liście możemy pobierać etykiety oraz usuwać.

Lista pozwala dodatkowo generować protokoły nadania.


Protokoły nadania

Po wybraniu DPD FUTURESOFT -> Protokoły nadania ujrzymy listę:Dostępne są funkcje pobrania potwierdzeń nadania oraz etykiet potwierdzenia.


Cennik

Po wybraniu DPD FUTURESOFT -> Cennik zobaczymy listę z cenami dla poszczególnych metod i wag:
Nad listą mamy przycisk dodawania metod dla danej ceny i wagi.

Podczas dodawania metody mamy następujący formularz:
Wystarczy uzupełnić wymagane pola oraz metodę i kliknąć "Zapisz regułę".


Jeżeli dodamy do cennika metodę, której nie mamy zaznaczonej w konfiguracji to w konfiguracji musimy

ją wybrać:
Tworzenie wysyłki

Aby utworzyć wysyłkę do konkretnego zamówienia należy wejść na listę zamówień magento i wybrać

konkretne zamówienie klienta.

Po wejściu w zamówienie klienta wybieramy "SHIP"
Po przeładowaniu strony musimy przesunąć ekran do samego dołu gdzie zaznaczamy "Create Shipping

Label" i klikamy "Submit Shipment" w tym momencie pokaże nam się okienko magento, gdzie wybieramy

produkty do paczki.
Nasz klient otrzyma powiadomienie z numerem wysyłki do śledzenia. Klient może bezpośrednio kliknąć w

swoim panelu na link do śledzenia paczki podobnie do administratora, który ma taką możliwość z panelu

administratora.Wybór dostawy przez Klienta

W trakcie procesu zamawiania produktu klient będzie miał możliwość wybrania opcji uprzednio

wybranych w konfiguracji / dodanych do cennika.


Changelog

v 1.0.0 Wydanie modułu.

Zaawansowana integracja z InPost Magento2

Moduł Magento2 - InPost v1.9.0

Integracja z InPost.pl

Changelog

[10-05-2018] Wersja v1.9.0 - Aktualizacja.

[15-12-2017] Wersja v1.8.0 - Aktualizacja.

[06-05-2017] Wersja v1.7.0 - Aktualizacja.

 
Moduł zgodny z PHP
PHP 5.6, PHP 7

Spis treści

 

Zgodny z Magento. 3

Instalacja. 3

Konfiguracja cron LINUX. 3

Konfiguracja. 4

Konfiguracja połączenia z InPost. 6

Lista przesyłek. 11

Potwierdzenia nadania. 11

Cennik. 12

Tworzenie wysyłki 13

Wybór dostawy przez Klienta. 16

Changelog. 17

 


 

Zgodny z Magento

 

Moduł InPost Paczkomaty – Magento 2 jest kompatybilny z następującymi wersjami oprogramowania:

-2.0
-2.X

W przypadku posiadania innej wersji prosimy o kontakt.

Instalacja

Należy wgrać plik licencji „lic-mag-paczkomaty2.txt” do głównego katalogu Magento.

Następnie zawartość katalogu  app/  wgrywamy  do  katalogu  app/  w  Magento po czym w konsoli wywołujemy polecenie php bin/magento setup:upgrade. Wtyczka  wymaga  zainstalowanego  rozszerzenia  PHP  ion cubeloader  dla  poprawnego  działania  wtyczki. Jeżeli Państwa serwer nie posiada takiego rozszerzenia to administracja hostingu powinna  dokonać  bezpłatnej instalacji tego dodatku.

Konfiguracja cron LINUX:

W konsoli po zalogowaniu jako root, należy wpisać crontab –e. To polecenie otworzy nam edytora do cyklicznych zadań cron.

Wpis, jaki musimy wykonać, aby nasz sklep Magento miał uruchomiony cron co minutę:

*/5 * * * * php /lokalziacjasklepu/bin/magento cron:run

Zapisujemy zmiany crontab Ctrl + X [domyślny edytor nano]

*w przypadku posiadania tradycyjnego hostingu www o pomoc w konfiguracji cron zapytaj administratora serwera.

Konfiguracja

                Na wstępie musimy sprawdzić czy nasz sklep ma uzupełnione podstawowe informacje o sklepie i wysyłce.

                W tym celu należy wejść w STORES -> Configuration następnie GENERAL -> General   

 

                Następnie rozwijamy zakładkę "Store Information"

                Sprawdzamy pola i jeżeli nie są uzupełnione to je uzupełniamy danymi naszego sklepu www.

                Kolejnym krokiem jest sprawdzenie ustawień wysyłki. Ustawienia wysyłki sprawdzamy rozwijając z lewej strony zakładkę SALES i klikamy w "Shipping Settings"

               

                Sprawdzamy pola i jeżeli nie są uzupełnione to je uzupełniamy danymi naszego sklepu www.

Konfiguracja połączenia z InPost

                Aby przejść do konfiguracji modułu należy z lewego menu wybrać InPost FUTURESOFT

                Wysunie nam się menu związane z modułem z której wybieramy Konfiguruj.

                Jeżeli nie rozwinie nam się automatycznie zakładka "Paczkomaty" to odnajdujemy ją na liście i rozwijamy wtedy użyjmy pola konfiguracyjne modułu InPost Paczkomaty.

Tutaj mamy możliwość skonfigurowania modułu, poniżej zostaną opisane najważniejsze opcje:

·         Dostępny – włącza lub wyłącza moduł.

·         Nazwa dostawcy – określa nazwę wyświetlaną podczas wybierania rodzaju wysyłki

·         Sprawdzaj atrybuty wielkości – Usuwa paczkomaty z listy metod wysyłki, gdy największy wymiar lub objętość zakupionych produktów jest zbyt duża

Użyj własnych atrybutów – pozwala na użycie własnych atrybutów określających wysokość, szerokość lub głębokość zamiast atrybutów automatycznie dodanych przez moduł, które są dostępne podczas edycji produktu w zakładce przesyłki.

·         Paczkomat do wysyłki – w przypadku wybrania opcji Brak – zostanie wybrany domyślny paczkomat nadawczy

·         Paczkomaty dostępny w przypadku braku atrybutu – czy metoda wysyłki paczkomaty ma być dostępna w przypadku gdy produkt nie posiada wszystkich atrybutów

·         Przeliczanie marży, marża – pozwala na ustalenie marży, czyli doliczonej opłaty do kosztu przesyłek, może być podana w procentach np. 120 (120%), lub jako stała kwota doliczana do przesyłek np. 5 (5 zł).

·         Cennik – wybieramy czy cena ma być stała dla wszystkich metod, pobrana przez Api (wtedy wybieramy z dodatkowego pola „Cena dla gabarytu” rozmiar dla którego cena będzie pobrana), lub korzystać z cen zdefiniowanych w Cenniku (Menu: „Narzędzia” => „inPost Paczkomay” => „Cennik”)

·         Dostępne metody – wybieramy opcje dostawy dostępne dla kupującego:

Lista przesyłek

                Po wybraniu INPOST FUTURESOFT -> Lista przesyłek zobaczymy listę nadanych wysyłek:

                Na liście możemy pobierać etykiety oraz usuwać.
                Lista pozwala dodatkowo generować książki nadawcze, protokoły oraz drukować masowo etykiety niewysłane z opcją wybrania konkretnego sklepu.

Potwierdzenia nadania

                Po wybraniu INPOST FUTURESOFT -> Protokoły nadania ujrzymy listę:

Dostępne są funkcje pobrania potwierdzeń nadania oraz etykiet potwierdzenia. Aby dla przesyłki można było wydrukować potwierdzenie nadania lub etykietę należy wcześniej utworzyć dokument nadania opisany w poprzednim punkcie.

Cennik

                Po wybraniu INPOST FUTURESOFT -> Cennik zobaczymy listę z cenami dla poszczególnych metod i wag:


                Nad listą mamy przycisk dodawania metod dla danej ceny i wagi.

                Podczas dodawania metody mamy następujący formularz:

                Wystarczy uzupełnić wymagane pola oraz metodę i kliknąć "Zapisz regułę"

                Aby nasz cennik był wyświetlany dla klienta w sklepie musimy w konfiguracji modułu ustawić opcję "CENNIK" na "Zdefiniowana przez użytkownika".

                Jeżeli dodamy do cennika metodę, której nie mamy zaznaczonej w konfiguracji to w konfiguracji musimy ją wybrać.

Tworzenie wysyłki

                Aby utworzyć wysyłkę do konkretnego zamówienia należy wejść na listę zamówień magento i wybrać konkretne zamówienie klienta.

                Po wejściu w zamówienie klienta wybieramy "SHIP"

                Po przeładowaniu strony musimy przesunąć ekran do samego dołu gdzie zaznaczamy "Create Shipping Label" i klikamy "Submit Shipment" w tym momencie pokaże nam się okienko magento, gdzie wybieramy produkty do paczki.

Gdy mamy dodane produkty uzupełniamy wartości i klikamy "SAVE" w tym momencie nastąpi utworzenie etykiety.


                Nasz klient otrzyma powiadomienie z numerem wysyłki do śledzenia. Klient może bezpośrednio kliknąć w swoim panelu na link do śledzenia paczki podobnie do administratora, który ma taką możliwość z panelu administratora.

 

Wybór dostawy przez Klienta

                W trakcie procesu zamawiania produktu klient będzie miał możliwość wybrania opcji uprzednio wybranych w konfiguracji / dodanych do cennika.

                Klient po wybraniu metody i paczkomatu kontynuuje zamówienie w sklepie.

 

Changelog

Wersja 1.9.0
- Aktualizacja

Wersja 1.8.0
- Aktualizacja

Wersja 1.7.0
- Aktualizacja

Wersja 1.6.0
- Aktualizacja

Wersja 1.5.0
- Aktualizacja

Wersja 1.4.0
- Aktualizacja

Wersja 1.3.0
- Aktualizacja

Wersja 1.2.0
- Aktualizacja

Wersja 1.1.0
- Aktualizacja

Wersja 1.0.0
- Pierwsza wersja modułu

Bestimmung Bilder

Modul magento - Bestimmung Bilder v.1.0.0

Das Modul ermöglicht die Bestimmung von Fotos mit EXIF-Tag

Table of Contents

Installation.

Description.

Configuration.


 

INSTALLATION.

To install, use the Magento Connect Manager from the System menu.

Select the module and click Upload


DESCRIPTION.

The module is added to the product images in JPG format encoded EXIF ​​tag that can be used as proof of origin of the image.

CONFIGURATION.

Message to the picture can be set in the configuration panel Administrator (System-> Configuration) in the tab Nardzędzia> EXIF ​​Settings> Settings EXIF ​​images:

The message when you save will also be appended date in YYYY-MM-DD.

To add EXIF ​​tags to all images in the same tab, select "Add to all images":

  • FUTURE-SOFT SP. Z O.O., ul. Gosławicka 2/215,
    45-446 Opole
  • +48 606 405 680
  • +48 775 466 174
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

  Nie wysłano.   Wiadomość wysłana
Zostawiając u nas swoje dane akceptujesz politykę prywatności. Link: polityka prywatności
Top
Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce. Czytaj więcej. Akceptuję cookies z tej strony. Akceptuję