Zaawansowana integracja z Pocztą Polską

Moduł Magento - Poczta Polska v1.60.1

Integracja z systemem eNadawca - Poczta Polska

Changelog

[10-03-2018] Wersja v1.60.1 - Aktualizacja modułu, usunięcie metod api:
setEnvelopeBuforDataNadania, getUrzedyWydajaceEPrzesylki.

[12-09-2016] Wersja v1.59.1 - Dodana metoda Global Express.

[19-08-2016] Wersja v1.58.1 - Aktualizacja modułu.

 
Moduł zgodny z PHP
PHP 5.3 - PHP 5.4 - PHP 5.6 - PHP 7.0

 

Spis treści

Zgodny z Magento. 3

Moduł nie współpracuje. 3

Instalacja. 4

Problem z instalacją. 5

Odinstalowanie modułu: 5

Konfiguracja cron LINUX. 5

Konfiguracja cron WINDOWS. 6

Konfiguracja. 6

Konfiguracja cennika. 11

Tworzenie zamówienia. 12

Masowe akcje. 14

Wysyłka zamówień do placówki Poczty Polskiej. 14

Wysłane paczki 15

Zdarzenia(Events). 16

FAQ.. 16

Changelog. 17

 


 

Zgodny z Magento

 

Moduł Poczta Polska – Magento jest kompatybilny z następującymi wersjami oprogramowania:

- 1.9.0.0
- 1.8.0.0
- 1.7.0.2
- 1.7.0.1
- 1.7.0.0
- 1.6.2.0
- 1.6.1.0
- 1.6.0.0

W przypadku posiadania innej wersji prosimy o kontakt.

Moduł nie współpracuje

- W systemie Magento funkcja „Admin routing compatibility mode for extensions” musi być włączona. Moduł nie jest dostosowany do patcha Magento supee6788.

 

 

 

 

Instalacja

 

Przed dokonaniem procesu instalacji należy wgrać plik licencji modułu do głównego katalogu Magento.

Aby zainstalować dodatek, należy rozpakować plik PocztaPolska.tgz, a następnie jego zawartość skopiować do głównego katalogu Magento na serwerze.

W panelu administracyjnym należy w menu System wybrać Cache Managment.

Następnie należy użyć opcji Flush Magento Cache

 

Po ponownym zalogowaniu pojawi się dodatkowe menu Narzędzia.

Problem z instalacją

            W przypadku, gdy licencja modułu nie posiada wpisanych wszystkich adresów sklepu to moduł się wyłączy tuż po instalacji lub nie zostanie zainstalowany. Jeżeli taka sytuacja nastąpi należy skontaktować się z dostawcą licencji w celu dokupienia licencji na kolejną domenę.

            Jeśli w licencji są wpisane wszystkie adresy sklepu należy sprawdzić czy serwer posiada ioncubeloader, jeżeli nie, to należy poprosić administratora serwera o zainstalowanie ioncubeloader.

 

            Po otrzymaniu poprawnej licencji lub po zainstalowaniu ioncubeloader należy wejść w katalog: app/etc/modules odszukać plik .xml od instalowanego modułu i go zedytować, zmieniając parametr active z false na true (co prezentuje poniższy obrazek).

Odinstalowanie modułu:

            Usunięcie / wyłączenie modułu można wykonać na kilka sposobów.

1. Można wpisać false zamiast true w pliku xml odpowiedzialnym za widoczność modułu.
2. Można wyłączyć moduł w System -> Konfiguracja -> Zaawansowane -> wyłączamy moduł na liście.
3. Należy usunąć pliki modułu oraz dodane atrybuty w systemie magento.

 

Konfiguracja cron LINUX:

W konsoli po zalogowaniu jako root, należy wpisać crontab –e. To polecenie otworzy nam edytora do cyklicznych zadań cron.

Wpis, jaki musimy wykonać, aby nasz sklep Magento miał uruchomiony cron co minutę:

*/1 * * * * /usr/bin/wget  -q -O /dev/null http://adressklepuwww.pl/cron.php

Zapisujemy zmiany crontab Ctrl + X [domyślny edytor nano]

*w przypadku posiadania tradycyjnego hostingu www o pomoc w konfiguracji cron zapytaj administratora serwera.

Konfiguracja cron WINDOWS:

Dla systemu Windows należy utworzyć plik wsadowy, który będzie uruchamiany z harmonogramu zadań Windows.

Zawartość pliku wsadowego:
start C:\php\php.exe C:\crons\mycron.php

Plik zapisujemy jako cronmagento.bat

start C:\php\php.exe <- podajemy lokalizacje php
c:\crons\mycron.php <- podajemy lokalizację pliku cron z katalogu magento

Zadanie cykliczne ustawiamy w harmonogramie zadań Windows wskazując na uruchamianie pliku bat co minutę.

*w przypadku posiadania tradycyjnego hostingu www o pomoc w konfiguracji cron zapytaj administratora serwera.

Konfiguracja

Aby skonfigurować moduł należy użyć opcji Konfiguracja z menu Narzędzia > Poczta Polska.

Aby używać modułu należy ustawić opcję dostępny.

Następnie podać nazwę dostawcy jaka będzie się wyświetlać klientom, zalecamy użycie nazwy Poczta Polska. Aby korzystać z elektronicznego nadawcy, należy uzupełnić nazwę użytkownika i hasło.

Wybieramy także czy chcemy korzystać z testowego api  aby przetestować usługę.

Moduł pozwala na ustalenie marży, czyli doliczonej opłaty do kosztu przesyłek, może być podana w procentach np. 120 (120%), lub jako stała kwota doliczana do przesyłek np. 5 (5 zł).

W dalszej części konfiguracji możemy ustawić dodatkowe usługi jak deklarowanie wartości, potwierdzenie odbioru, oraz usługa ostrożnie.

 

Musimy także ustalić na jakiej zasadzie chcemy otrzymywać opłatę za usługę pobraniową. Jeżeli ma to być przelew na konto należy podać numer konta.

Możemy także zdecydować czy korzystamy z usługi Przesyłka Biznesowa (wymagana odpowiednia umowa z PP).
Opcja "Korzystaj z przesyłki biznesowej wysyłając paczki pocztowe" - ustawiało paczki biznesowe zamiast zwykłych.

 

Następnie musimy zdecydować czy chcemy korzystać z jednej ceny dla wszystkich przesyłek, czy będziemy definiować ceny, dla różnych przesyłek w zależności od masy, odpowiednie narzędzie opisane jest w dalszej części niniejszego dokumentu.

 

Konwersja znaków.
konwersjaznakow.jpg

Ta opcja umożliwia automatyczne tłumaczenie danych do wysyłek zagranicznych.

 

Mapowanie pól adresu.

mapowaniepoladresu.jpg

 

Ostatnią czynnością konfiguracyjną jest wybranie dostępnych metod wysyłki (Paczka Pocztowa, Przesyłka Pobraniowa itd.). Klientowi wyświetlane są tylko zaznaczone opcję spełniające warunki dotyczące masy (np. list polecony widoczny jest tylko dla przesyłek o masie do 2kg).

 

Uproszczony zakup:

uproszczonyzakup.jpg

Funkcja pozwalająca określić domyślną metodę dostawy.
Dla paczki pobraniowej wybieramy płatność dla, której opcja pobraniowa będzie domyślna.

Numerowanie etykiet dodaje numery porządkowe ułatwiające segregację po wydruku.

Podmień widok wyboru przesyłki:


Włączenie tej opcji pozwoli na obsługę "Paczkomatów" w module PocztyPolskiej. Klient podczas zakupów w sklepie będzie widział dodatkową opcje:

Konfiguracja cennika

Wybierając opcję Ustaw cennik z menu Narzędzia -> Poczta Polska możemy zdefiniować cennik wysyłki.

Aby dodać nową regułę klikamy na opcję dodaj cenę.

Następnie wybieramy metodę wysyłki której dotyczy reguła, ustawiamy maksymalną masę (w kg) do jakiej obowiązywać będzie dana cena, oraz koszt dla klienta. Można także wybrać jakiego kodu pocztowego (lub jakich kodów pocztowych) dotyczy reguła.

 

 

 

*Opcja pozwala ustawić promocyjną kwotę za wysyłkę, jeżeli koszyk ma wartość w danym przedziale.

 

*Opcja pozwala uwidocznić dostępne metody tylko dla danego kraju i waluty jaką wybierze klient. Dzięki temu rozwiązaniu możemy ustawić różne ceny wysyłki do różnych krajów.

Przy wyświetlaniu opcji wyboru klientowi moduł pokazuje najniższy możliwy koszt na podstawie masy zamówionych przedmiotów.

Należy także pamiętać, że w przypadku przekroczenia masy danej paczki (np. 10kg przy Przesyłce Pocztowej) moduł nie wyświetli opcji dostawy. Dla przesyłek pocztowych powyżej 10kg należy ustalić cenę dla Przesyłki Pocztowej PLUS.

Tworzenie zamówienia.

Przy tworzeniu wysyłki zaznaczamy tworzenie etykiety i klikamy na tworzenie zamówienia.

Pojawią nam się do uzupełnienia dane paczki, najpierw dodajemy proidukty do paczki.

Pojawi nam się lista zamówionych produktów przez klienta. Zaznaczamy produkty i dodajemy je do paczki.

Uzupełniamy wymiary opakowania (masę i gabaryt lub długość, wysokość i szerokość – wtedy moduł sam wybierze odpowiedni gabaryt). Następnie zatwierdzamy przesyłkę.

Zostanie pobrana etykieta oraz numer nadania. Z pozycji zamówienia możemy wydrukować etykietę.

Etykiety można także wydrukować z pozycji Sprzedaż > Zamówienia zaznaczając interesujące nas przesyłki i wybierając drukowanie etykiet z menu akcji.

W przypadku zamówień stworzonych innym modułem istnieje również możliwość wybrania wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej.  W tym celu należy wybrać metodę wysyłki i kliknąć przycisk „Utwórz paczkę” znajdujący się pod panelem „Shipping Information” w formularzu tworzenia nowej dostawy.

Masowe akcje

Moduł umożliwia masowe tworzenie wysyłek dla zamówień. Aby tworzyć wysyłki w ten sposób należy przejść do zamówień (Sales->Orders), wybrać zamówienia i akcję utwórz wysyłki.

 

 

 

Istnieje również możliwość masowego tworzenia etykiet. W tym celu przechodzimy do Dostaw (Sales->Shipments), a następnie wybieramy dostawy, akcję „Utwórz etykiety”,  sposób wysyłki i gabaryt. Liczba utworzonych etykiet dla danej dostawy pokazana jest w kolumnie Etykiety.

Wysyłka zamówień do placówki Poczty Polskiej.

Aby wysłać listę przesyłek do placówki poczty polskiej należy użyć opcji Wysyłka listy paczek do PP w menu Narzędzia > Poczta Polska.

W tym miejscu możemy zobaczyć listę dodanych wysyłek. Po wybraniu placówki i daty nadania zatwierdzamy wysyłkę przyciskiem „Wyślij do placówki poczty polskiej”.

 

 

- Planowanie wysyłki do placówki na konkretny dzień możemy dokonać dzięki wybraniu daty z kalendarza, zaznaczeniu wszystkich wysyłek i wybraniu opcji „Wyślij do placówki poczty polskiej”, dane na etykietach zostaną zmienione na wybraną dane z kalendarza. Po wygenerowaniu etykiet musimy je ponownie pobrać.

Opcja „Pobierz wszystkie etykiety” zapisuje  etykiety nadanych wysyłek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wysłane paczki

Aby zobaczyć listę wysłanych paczek należy wybrać z menu Narzędzia->Poczta Polska->Wysłane paczki. Mamy tutaj możliwość wydrukowania etykiet oraz książki adresowej dla każdejprzesyłki.

 

 

Zdarzenia(Events)

eventwebsoft_pocztapolska_recipment_address w parametrach otrzymuje obiekt

request - jest to obiekt Shipment Request magento.

address - jest to obiekt adresu api poczty polskiej, zawiera takie pola jak:

 

nazwa - Nazwa

nazwa2 - Nazwa c.d

ulica - Ulica

numerDomu - Numer domu

numerLokalu - Numer lokalu

miejscowosc - Miejscowosc

kodPocztowy - kod pocztowy

telefon - telefon

kraj - kraja (np. Polska, USA, Niemcy)

 

FAQ

Q: Nie pobiera wszystkich linii adresu

Przy wydruku etykiet (przesyłki polecone (priorytet) ) nie pobiera wszystkich linii adresu (streetline ), wygląda na to że jest pobierana tylko linia 1, czy możemy prosić o wersję gdzie będzie pobierana linia streetline już po połączeniu?

A: Witam, moduł pobiera obie linie adresu metodą getRecipientAddressStreet().

 

 

Q: Jak wpisywać wagę paczki?

A: Waga paczki musi być wpisana w kilogramach.

 

Q: Co oznacza błąd Authorization Required
A: Błąd oznacza złe dane do połączenia w API jakie wpisaliśmy w konfiguracji modułu.

 

 

 

 

Changelog


Wersja v1.60.1
Aktualizacja modułu, usunięcie metod api: setEnvelopeBuforDataNadania, getUrzedyWydajaceEPrzesylki

Wersja v1.59.1
Dodana metoda Global Express

Wersja v1.58.1
Aktualizacja modułu.

Wersja v1.57.1
Odbiory w punkcie - Stacja Orlen - Placówki Poczty Polskiej
Etykiety zwrotne.
Aktualizacja modułu.

Wersja v1.56.1
- Aktualizacja modułu.

Wersja v1.55.1
- Masowe wysyłki w widoku listy zamówień.

Wersja v1.54.1
- Aktualizacja.

Wersja v1.53.1
- Aktualizacja.

Wersja v1.52.1
- Aktualizacja.

Wersja v1.51.1
- Aktualizacja modułu.
- Nazywanie metod.
- Kopiowanie metod.

Wersja v1.50.1
- Dodanie opcji inna cena względem kraju, wagi i waluty.
- Dodanie opcji odbioru w punkcie.
- Dodanie ceny dla metody w zależności od wartości koszyka.

Wersja v1.49.1
- Aktualizacja modułu.

Wersja v1.48.1
- Poprawka aplikacji.

Wersja v1.47.1
- Poprawność adresów.

Wersja v1.46.1
- Naprawa błędu z niepojawianiem się metod zdefiniowanych przez użytkownika.

Wersja v1.45.1
- Zmiana w adresie; ulica.

Wersja v1.44.1
- Zmniejszono rozmiar faktur magento generowanych przez moduł

Wersja v1.43.1
- Poprawiona integracja z wFirma.

Wersja v1.42.1
- Poprawienie łączenia etykiet z fakturami, gdy etykieta ma kilka stron.

Wersja v1.41.1
- Dodanie możliwości wydruku etykiet wraz z fakturami Magento.

Wersja v1.40.1
- Poprawiono obsługę stref czasowych.

Wersja v1.39.1
- Dostosowanie do zmian w API PocztyPolskiej.

Wersja v1.38.1
- Dodano obsługę rabatów Magento.

Wersja v1.37.1
- Dodano do listy krajów Stany Zjednoczone Ameryki.

Wersja v1.36.1
- Poprawa integracji z MDW.
- Poprawa obsługi błędów.

Wersja v1.35.1
- Poprawiono nazwę urzędu pocztowego podczas wysyłania list na przeglądarce Firefox.

Wersja v1.34.1
- Poprawiono integracje z MDW.
- Zmiana pozycji drukowania numeracji, zmiana czcionki.

Wersja v1.33.1
- Zmiana pozycji drukowania numeracji.
- Numerowanie etykiet.

Wersja v1.32.1
- Zmiana metody pobierania Listy Adresowej oraz Etykiet.

Wersja v1.31.1
- Dodano walidację poprawności znaków na etykietach.

Wersja v1.30.1
- Dodano wybór szybkiej metody przesyłki dla klientów zagranicznych.

Wersja v1.29.1
- Zmiana metody ustawiania daty nadania (zmiana w API)

Wersja v1.28.1
- Logowanie błędów licencji do pliku /var/log/ioncube.log

Wersja v1.27.1
- Dodano możliwość sprawdzenia poprawności danych logowania Elektronicznego Nadawcy dla MDW.

Wersja v1.26.1
- Dodanie opcji prostego wyświetlania opcji wysyłki.

Wersja v1.25.1
- Poprawka do planowania wysyłki paczek w przyszłości.

Wersja v1.24.1
- Poprawione uprawnienia do akcji masowych.

Wersja v1.23.1
- Dodano pobieranie wszystkich etykiet jednym przyciskiem.

Wersja v1.22.1
- Usunięto zepsute filtrowanie z okna "Wysyłka listy paczek do PP"

Wersja v1.21.1
- Poprawiono walidację pola "miejscowość"

Wersja v1.20.1
- Poprawa współpracy z MDW
- Poprawiony błąd z kodem pocztowym
- Usunięcie błędu przy kliknięciu wiersz na liście wysłanych paczek
- Poprawa wyświetlania informacji o przesyłce.
- Wyłączenie błędnej akcji po kliknięciu wiersza na liście wysłanych paczek.

Wersja v1.19.1
- Usunięcie przycisku zmiany daty na liście paczek, data zmienia się przy wysyłce do PocztyPolskiej.
- Poprawka wysyłania Paczek z datą bieżącą.

Wersja v1.18.1
- Masowe tworzenie etykiet wymaga teraz potwierdzenia.
- Poprawiono walidację długości pola miejscowość.
- Dodano opcję planowania wysyłki paczek do PP (paczki wysyłają się wybranego dnia z poziomu cron).
- Dodano możliwość zmiany daty nadania na etykietach.
- Dodano możliwość masowego drukowania etykiet z pozycji "Wysyłka listy paczek do PP"

Wersja v1.17.1
- Poprawka błędu, który powodował, że przesyłka pobraniowa zawsze miała włączoną usługę  deklaracja
- Poprawiono walidacje długości pól (ulica / miejscowość / nazwa)
- API : w przypadku gdy przesyłka była już utworzona nadpisywał tablicę, poprawione na dodawanie.

Wersja v1.16.1
- Poprawiona obsługa znaków UTF-8.
- Dodane API dla Modułu Dystrybucji Wysyłek.

Wersja v1.15.1
- Poprawa błędu z polem nazwa ulicy. 

Wersja v1.14.1
- Dodano możliwość przypisania linii ulicy do pól adresu.
- Dodano event umożliwiający modyfikowanie adresu odbiorcy.

Wersja v1.13.1
- Zmiana komunikatu pojawiającego się podczas nieudanej próby logowania do API Poczty Polskiej.

  • FUTURE-SOFT SP. Z O.O., ul. Gosławicka 2/215,
    45-446 Opole
  • +48 606 405 680
  • +48 775 466 174
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

  Nie wysłano.   Wiadomość wysłana
Zostawiając u nas swoje dane akceptujesz politykę prywatności. Link: polityka prywatności
Top
Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce. Czytaj więcej. Akceptuję cookies z tej strony. Akceptuję